گنجینه فایل

مجموعه رایگان فایل‌های کاربردی مهندسی

 • ضوابط کاربردی نظام فنی و اجرایی

 • فایل‌های کاربردی دفتر فنی

 • پاورپوینت‌های کاربردی

 • جزوات دانشگاهی

 • جزوات کاربردی

 • آمارهای کاربردی ساختمانی

 • آیین‌نامه‌های حفاظتی و ایمنی

 • استانداردهای صنعت ساخت

 • قوانین داوری در صنعت ساخت

 • نظام فنی و اجرایی

 • مدیریت طرح

 • پروژه‌های طرح و ساخت

 • ضوابط راه سازی، روسازی و راه آهن

 • قوانین بالادستی در صنعت ساخت

 • قوانین املاک و اسناد

 • قوانین شهرداری و شهرسازی

 • نقشه‌برداری و نقشه‌کشی

 • امور پیمانکاران

 • امور مشاوران

 • قانون کار

 • پرسش و پاسخ‌های نظام فنی و اجرایی

 • قانون پیش فروش ساختمان

 • بخشنامه سرجمع

 • نشریه ۴۳۱۱

 • قانون تملک آپارتمان‌ها

 • قوانین ضمانت‌نامه

 • تعدیل آحاد بها

 • قانون برگزاری مناقصات

 • قانون بیمه

 • قانون کارشناسان رسمی دادگستری

 • فهرست بهای تمامی رشته‌ها

 • قانون نظام مهندسی

 • مباحث مقررات ملی ساختمان