مصالح پای کار و نحوه محاسبه آن طبق فهرست‌بها

آخرین بروزرسانی: 23 فروردین 1403
مصالح پای کار و نحوه محاسبه آن طبق فهرست‌بها

مصالح پای کار و نحوه محاسبه آن طبق فهرست‌بها

مقدمه

در این مقاله قصد داریم به طور کامل در مورد مصالح پای‌کار صحبت کنیم. همان‌طور که اطلاع دارید پیمانکار در طول مدت پروژه، اقدام به تهیه مصالح مختلف برای اجرای عملیات موضوع پیمان می‌نماید، از زمان تهیه مصالح تا استفاده از آن برای انجام عملیات مرتبط، مدت زمانی به طول انجامیده و پس از انجام کامل کار، طی صورت‌وضعیت‌های کارکرد، مبلغ کار انجام شده به پیمانکار پرداخت می‌گردد. نکته پر اهمیت این است که برای پیمانکار از زمانی که هزینه تهیه مصالح را پرداخت نموده تا زمان تهیه صورت‌وضعیت، ممکن است مدت‌زمان زیادی به طول انجامد که باعث کاهش جریان نقدینگی پیمانکار و کاهش قدرت خرید و ادامه روند پروژه می‌گردد.

فرض نمایید، پیمانکار امروز از کارخانه ذوب‌آهن اصفهان، اقدامات به خرید ورق می‌نماید، ورق مربوط بایستی به کارخانه ساخت اسکلت فولادی رفته و سپس تبدیل به مقاطع تیر و ستون و … شود و نهایتاً وارد پروژه شده، سپس در طبقات مختلف اجرا گردیده و نهایت پس از اجرا، کار انجام شده در صورت‌وضعیت به پیمانکار پرداخت می‌گردد. فاصله زمانی بین خرید ورق تا انجام کامل کار، ممکن است ۳ ماه نیز به طول انجامد، در این حالت پیمانکار، هزینه زیادی را متحمل شده و جریان نقدینگی آن منفی گردیده و نهایت، قدرت کمتری برای پیشبرد پروژه خواهد داشت.

بدین منظور و به جهت جلوگیری از توضیحات فوق، کارفرما به‌منظور تقویت بنیه مالی پیمانکار، در هنگام تهیه صورت‌وضعیت‌های موقت، مبلغی را با عنوان مبلغ مصالح پای‌کار لحاظ نموده و به پیمانکار پرداخت می‌نماید. با این روند، ‌ تزریق مالی به پیمانکار صورت پذیرفته و متناسب با خریدهای مختلف، هزینه‌های مربوط به خرید مصالح، به پیمانکار صورت می‌پذیرد.

1. مصالح پای‌کار

مصالح پای‌کار به مصالحی اطلاق می‌شود که برای اجرای موضوع پیمان موردنیاز باشد و در کار نصب شود و باتوجه‌به برنامه زمان‌بندی اجرای کار طبق مشخصات فنی توسط پیمانکار تهیه و در کارگاه به طور مرتب به شکلی انبار شود که قابل‌اندازه‌گیری با شمارش باشد.

1.1. چند نکته

 • هنگام ورود مصالح پای‌کار به کارگاه باید صورت‌جلسه ورود که در آن، نوع، مقدار و تاریخ و ورود مشخص شده است با حضور مهندس مشاور تنظیم شود.
 • هنگام تهیه صورت‌وضعیت موقت  مقدار مصالح پای‌کار اندازه‌گیری می‌شود و برای تقویت بنیه مالی پیمانکار 70درصد بهای مصالح پایان کار و هزینه حمل بدون اعمال ضریب 0.7 با احتساب ضریب پیشنهادی پیمانکار در صورت‌وضعیت‌ها منظور می‌شود.
 • مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح پایان کار در مدت پیمان به عهده پیمانکار است.
 • نرخ مصالح تعیین شده در فهرست مصالح پای‌کار تنها برای محاسبه بهای مصالح پای‌کار در صورت‌وضعیت‌های موقت در نظر گرفته شده است و قابل‌استفاده یا استناد در سایر موارد نیست.
 • در آخرین صورت‌وضعیت موقت پس از تحویل موقت  و صورت‌وضعیت قطعی نباید هیچ نوع مصالح پای‌کار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی‌مانده و متعلق به پیمانکار است باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.

2.1. پیوست مصالح پای‌کار

مصالح پای‌کار به مصالحی گفته می‌شود که برای اجرای موضوع پیمان، موردنیاز باشد و در کار نصب شود و باتوجه‌به اسناد و مدارک پیمان به‌ویژه برنامه زمان‌بندی اجرای کار و مشخصات فنی، توسط پیمانکار تهیه و در انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح به‌نحوی‌که قابل بازرسی، اندازه‌گیری و شمارش باشد انبار می‌شود. صورت‌جلسه ورود مصالح شامل نوع، مقدار و تاریخ ورود می‌بایست توسط مهندس ناظر تنظیم شود.

در پیوست مصالح پای‌کار، توضیحاتی در مورد مصالح، هزینه حمل، نحوه پرداخت در صورت‌وضعیت‌های موقت، لیست مصالح پای‌کار آن فهرست و مصالح پای‌کار ستاره‌دار بیان می‌گردد. برای مثال در پیوست مصالح پای‌کار فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه، به موارد زیر اشاره شده است:

 • در بهای واحد مصالح پای‌کار فهرست، هزینه بارگیری، حمل تا 30 کیلومتر و باراندازی مصالح در کارگاه منظور شده است و هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر فقط برای موارد پیش بینی شده در فصل حمل‌ونقل تعلق می گیرد.
 • در صورت‌وضعیت‌های موقت، 70 درصد بهای مصالح پای‌کار بعلاوه کل هزینه حمل مازاد بر 30 کیلومتر برای مصالح مشمول و حسب مورد با احتساب ضریب منطقه، ضریب بالاسری و ضریب پیشنهادی جزء پیمانکار (ضریب پیشنهادی کل باتوجه‌به ضوابط) منظور می‌شود.
 • در صورت‌وضعیت ماقبل قطعی (بعد از تحویل موقت) و صورت‌وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح پای‌کار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف در کارگاه، متعلق به پیمانکار بوده و باید توسط ایشان از کارگاه خارج شود.
چه مصالحی، مصالح پای‌کار تلقی می‌شود؟

چه مصالحی، مصالح پای‌کار تلقی می‌شود؟

2. چه مصالحی، مصالح پای‌کار تلقی می‌شود؟

به نقل از فهرست‌بها، مصالح پای‌کار به مصالحی اطلاق می‌شود که دارای شروط زیر باشد؛

 • مصالح برای اجرای موضوع پیمان باشد، در کار نصب شود و با سند مشخصات فنی تطابق داشته باشد.

نکته پر اهمیتی که در ابتدا برداشت می‌شود، این است که مصالح بایستی با مشخصات فنی پروژه تطابق داشته و برای اجرای موضوع پیمان تهیه گردد، برای مثال اگر کلیه میل‌گردهای پروژه از نوع A2 در نظر گرفته شده، درصورتی‌که پیمانکار میل‌گرد A3 را وارد پروژه نماید و درخواست پرداخت به‌صورت مصالح پای‌کار نماید، ‌ این موضوع نبایستی مورد قبول دستگاه نظارت مقیم، مشاور و کارفرما قرار گیرد.

همچنین مصالح بایستی در کار نصب شود، در برخی مواقع برای تجهیز کارگاه نیز، مصالحی از قبیل آهن‌آلات، آجر و … وارد کارگاه می‌شود، باتوجه‌به این که مصالح مربوط به‌صورت موقت برای تجهیز کارگاه لحاظ شده و در انتهای پروژه، تخریب می‌گردند، این مصالح را نمی‌توان جز مصالح پای‌کار لحاظ نمود.

 • مصالح پای‌کار بایستی مطابق با برنامه زمان‌بندی تفصیلی وارد کارگاه شود.

فرض نمایید پیمانکار در مرحله گودبرداری، اقدام به آوردن میل‌گرد به داخل پروژه می‌نماید، در این مرحله ناظر و سایر عوامل پروژه بایستی بررسی نمایند، آیا میل‌گرد وارد شده، در این مرحله مطابق با زمان انجام کار در برنامه زمان‌بندی تفصیلی موردنیاز است؟ پاسخ خیر است، برای مثال ‌ میل‌گرد مربوط با مشخصات میل‌گردهای سقف اول تطابق داشته، اجرای سقف اول در برنامه زمان‌بندی تفصیلی، ۶ ماه آینده لحاظ گردیده است، بنابراین مصالح مربوط طبق برنامه زمان‌بندی تفصیلی وارد پروژه نشده و جز مصالح پای‌کار لحاظ نمی‌گردد.

 • صورت‌جلسه ورود مصالح پای‌کار

یکی دیگر از اقداماتی که پیمانکار بایستی در زمینه مصالح پای‌کار انجام، صورت‌جلسه ورود مصالح به کارگاه است. در واقع پیمانکار در زمان ورود مصالح پای‌کار، با حضور مهندس ناظر مقیم،  بایستی صورت‌جلسه‌ای را تنظیم نماید که در آن، نوع مصالح، مقدار مصالح و تاریخ ورود مشخص باشد. به این صورت‌جلسه اصطلاحاً صورت‌جلسه ورود مصالح پای‌کار گفته می‌شود.

 • پس از ورود مصالح پای‌کار به کارگاه، پیمانکار مصالح را به محل انباشت موقت کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه مشخص گردیده است، حمل نموده و به نحوی انبار می‌نماید که قابل بازرسی، قابل‌اندازه‌گیری و شمارش باشد. چه ضرایبی به مصالح پای‌کار اعمال می‌شود؟

پس از انتخاب ردیف‌های مصالح پای‌کار و ضرب نمودن مقدار مصالح، ضرایب به شرح زیر به مبلغ هر ردیف اعمال می‌گردد.

 • ضریب ۷۰٪ (ضریب کاهشی به جهت اطمینان که مصالح توسط پیمانکار در کار استفاده گردد)
 • ضریب منطقه‌ای
 • ضریب بالاسری
 • ضریب پیشنهادی جز یا ضریب پیشنهادی کل پیمانکار  بر اساس ضوابط بخشنامه ۷۶۵۷۴.

همان‌طور که پیش‌تر گفتیم برای مصالحی که مطابق با فصل ۲۸ (حمل‌ونقل)، ‌ حمل مازاد بر ۳۰ کیلومتر پرداخت می‌گردد، هزینه حمل‌ونقل نیز بایستی لحاظ شود. در این صورت ضرایبی نیز برای حمل مصالح پای‌کار، به شرح زیر بایستی اعمال گردد.

 • ضریب منطقه‌ای
 • ضریب بالاسری
 • ضریب پیشنهادی جز یا ضریب پیشنهادی کل پیمانکار بر اساس ضوابط بخشنامه ۷۶۵۷۴.

چرا ضریب ۷۰٪ به بهای حمل‌ونقل مصالح پای‌کار اعمال نمی‌گردد؟

زیرا حمل‌ونقل به طور کامل انجام گردیده و کار کامل تلقی می‌شود، ضریب ۷۰٪ ضریب کاهشی به جهت حصول اطمینان کارفرماست که پیمانکار مصالح را در کامل استفاده نماید. در این حالت که کار به طور کامل انجام شده است، ضریب ۷۰٪ موضوعیت ندارد.

 • مسئولیت نگهداری مصالح پای‌کار

بر اساس بند ۶ پیوست ۱ فهرست‌بهای ۱۴۰۲، مسئولیت حفظ و نگهداری مصالح پای‌کار به‌منظور حفظ کیفیت و کمیت آن‌ها، در مدت پیمان، برعهده پیمانکار است و پیمانکار بایستی به نحوی مصالح را نگه‌داری نماید که در مقابل عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد.

 • مصالح پای‌کار در صورت‌وضعیت قطعی و ماقبل قطعی

بر اساس بند ۸ پیوست ۱ فهرست‌بهای ۱۴۰۲، در آخرین صورت‌وضعیت موقت پس از تحویل موقت و صورت‌وضعیت قطعی، نباید هیچ نوع مصالح پای‌کار منظور شود. مصالح مازاد بر مصرف که توسط پیمانکار به هر دلیل بیشتر مورد سفارش قرار گرفته و در کارگاه باقی‌مانده، متعلق به پیمانکار است و باید توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.

 • مصالح پای‌کار در شرایط خاتمه یا فسخ پیمان

لازم به ذکر است در مواردی که پیمان طبق ماده ۴۷ فسخ و یا طبق ماده ۴۸، خاتمه پیدا می‌کند، به ترتیب، مبلغ مصالح پای‌کار در شرایط فسخ، در صورت‌حساب نهایی و در شرایط خاتمه، در صورت‌وضعیت قطعی، لحاظ شده و پرداخت می‌گردد.

 • همچنین در شرایط فسخ پیمان مطابق با ماده ۴۷، قیمت مصالح پای‌کار بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، مورد توافق قرار گرفته و بدون اعمال ضریب از پیمانکار خریداری می‌شود
 • در حالتی که خاتمه پیمان نیز حاکم گردد، قیمت مصالح پای‌کار بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ خرید، مورد توافق قرار گرفته و با اعمال صرفاً ضریب بالاسری، در  صورت‌وضعیت قطعی به پیمانکار پرداخت می‌شود.

3. تعدیل مصالح پای کار چگونه محاسبه می‌گردد

پرسش در راستای اجرای یک پروژه، پیمانکار در شهریورماه سال ۱۳۸۷ اقدام به تهیه آهن‌آلات پروژه به میزان ۱۵۰ تن نموده است. صورت‌وضعیت‌های موقت شماره ۲ و ۳ از طرف پیمانکار در ماه‌های مهر و آبان ارسال گردیده است و مقدار آهن‌آلات در صورت‌وضعیت شماره دو به میزان ۶۰ تن (مصالح پای‌کار) و صورت‌وضعیت شماره سه ۱۵۰ تن (کار انجام شده) است. باتوجه‌به شاخص‌های تعدیل ابلاغ شده، شاخص‌های فصل ۷ و ۹ از سه‌ماهه دوم به سوم کاهش داشته و پیمانکار مدعی است باتوجه‌به تهیه آهن‌آلات در سه‌ماهه دوم سال مطابق بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/ ۱۰۱ مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۸۲ فصل ۷ و ۹ می‌بایست طبق شاخص‌های سه‌ماهه دوم به‌عنوان مصالح پای‌کار درصورتی‌که مقادیر پای‌کار و کار انجام شده در سه‌ماهه سوم قرار می‌گیرد. باتوجه‌به شرح یاد شده، تعدیل مصالح پای‌کار چگونه محاسبه می‌گردد؟

 • پاسخ

در قراردادهایی که مشمول تعدیل آحاد بهای پیمان بر اساس بخشنامه شماره ۱۷۳۰۷۳/ ۱۰۱ مورخ ۱۵/ ۹/ ۱۳۸۲ هستند، مبالغ مربوط به مصالح پای‌کار در مدت پیمان، بر اساس شاخص‌های گروهی فهرست‌بهای پایه مربوط به دوره انجام عملیات اجرایی صورت وضعیتی که مصالح پای‌کار در آن درج گردیده است، تعدیل می‌شوند؛ بنابراین در قراردادهای واجد شرایط فوق که با فهرست‌بهای واحد پایه ابنیه منعقد گردیده‌اند چنانچه در مدت پیمان به‌عنوان‌مثال آهن‌آلات خریداری شده توسط پیمانکار در قالب مصالح پای‌کار، در صورت‌وضعیت مربوط به مهرماه سال ۱۳۸۷ درج گردید تعدیل آن حسب مورد بر اساس شاخص‌های قطعی فصل ۷ یا ۹ سه‌ماهه سوم سال ۸۷ قابل‌محاسبه است و مقادیری از این آهن‌آلات که در قالب کار انجام شده در صورت‌وضعیت آبان‌ماه درج می‌شوند نیز بر اساس مبالغ کار انجام شده مربوط حسب مورد طبق شاخص‌های قطعی فصول ۷ یا ۹ سه‌ماهه سوم سال ۱۳۸۷ قابل‌تعدیل هستند. تعدیل مصالح پای‌کار و کارکرد صورت‌وضعیت‌ها که در بالا بدان اشاره شد ثابت بوده و افزایش یا کاهش شاخص‌های قطعی گروهی (فصلی) در دوره کارکرد صورت‌وضعیت نسبت به شاخص‌های نظیر در دوره تهیه مصالح، تأثیری در نحوه محاسبه تعدیل‌های مزبور ندارد.

نحوه محاسبه مصالح پای‌کار در صورت وضعیت‌های پیمانکار چگونه است؟

نحوه محاسبه مصالح پای‌کار در صورت وضعیت‌های پیمانکار چگونه است؟

4. نحوه محاسبه مصالح پای‌کار در صورت وضعیت‌های پیمانکار چگونه است؟

آقای حسنی، مدیر پروژه کارفرما تمام ارکان اجرایی پروژه رو به اتاق کنفرانس دعوت کرده تا مثل هر هفته مروری داشته باشند بر میزان پیشرفت پروژه و دلایل انحراف برنامه زمان‌بندی و مشکلات پیش‌آمده.

آقای علی‌نژاد، سرپرست کارگاه به همراه مسئول دفتر فنی پیمانکار در یک سمت میز و آقای کاظمی سرپرست نظارت و خانم پدیدار مسئول کنترل پروژه کارفرما در سمت دیگر میز نشسته و در حال تبادل نظر بودند.

مهندس حسنی وارد شد و بعد از اینکه کتش رو درآورد و به پشت صندلی آویزان کرد، دست‌به‌سینه شروع به صحبت کرد:

“آقایان و خانم، گرما بیداد میکنه! امسال گرما از یک طرف و درد بی درمون کرونا از طرف دیگه بی طاقتمون کرده، امثال آقای علی نژاد منت بر سر ما میگذارند اگر مقداری رعایت کنند و به نیروهاشون تأکید به زدن ماسک و رعایت موارد بهداشتی کنند.”

علی نژاد که از توپ پر حسنی نگران شده، سعی کرد آرامشش رو حفظ کنه و گفت:
“به روی چشم جناب مهندس. فقط به دوستان مشاور بفرمایید تو این شرایط اجازه ندهند درد بی پولی و تزریق مالی هم به گُرده این پیمانکار مظلوم فشار بیاره.”

حسنی که به این ننه من غریبم بازیهای علی نژاد عادت داره، بی اعتنا به شکایتش رو به خانم پدیدار میگه:

“خانوم بفرمایید کدام یک از مراحل تدارکاتی و یا اجرایی از برنامه زمانی عقب تر است؟”

خانم پدیدار منحنی زمانی عملیات تدارکات رو به مهندس حسنی نشان داد و گفت:

“ساخت و ورود پنجره های آلومینیومی بایستی تا امروز به 100 درصد پیشرفت میرسیده ولی پیمانکار اقدام به ورود تنها 50 درصد قطعات ساخته شده کرده.”

حسنی بی درنگ صورتش رو به سمت علی نژاد چرخوند و منتظر پاسخ موند. علی نژاد با طمأنینه خاصی گفت:

“آقای مهندس به خاطر مشکلات مالی تسویه با کارخانه صورت نگرفته. چون مشاور تنها 20% از هزینه ردیف مربوط به قسمت هایی که وارد کارگاه شده را در صورت وضعیت به ما پرداخت کرده است.”

آقای حسنی با دستش کاظمی که آماده پاسخ گویی بود رو به آرامش دعوت می کنه و در جواب علی نژاد میگه:
“خوب شما 50% وارد کردید. طبق پیوست 1 فهارس بهاء، باید یک 90% و یک 70% در این ضرب شود تا رقم پرداختی در صورت وضعیت به عنوان مصالح پای کار مشخص شود.”

در حالیکه داشت با ماشین حساب به نتیجه این ضرب می رسید گفت:

“آقای کاظمی، شما بایستی تا این لحظه به ایشان حدود 32% مبلغ کل ردیف رو پرداخت کرده باشید. سریع صورت وضعیت اصلاح شده رو برای من بفرستید. ضمناً، آقای علی نژاد این موضوع تازه همین ماه رخ داده، چه ربطی به تأخیرات ماه گذشته داره آقا جان؟! سریع اقدام کنید.”

اجازه بدید با یکسری تعریف پایه ای آشنا شویم در تعریف مصالح پای کار باید گفت:

به مصالحی اطلاق می شود که برای اجرای موضوع پیمان، مورد نیاز باشد و در کار نصب شود و با توجه به اسناد و مدارک پیمان به ویژه برنامه زمانبندی اجرای کار و مشخصات فنی،توسط پیمانکار تهیه و در محل یا محل هایی که در طرح جانمایی تجهیزکارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده به شکلی انبار شود که قابل بازرسی،اندازه گیری یا شمارش باشد.

نکته حایز اهمیت که هم در فهارس بها به آن اشاره شده و هم در شرایط عمومی پیمان با صراحت بیان گردیده است

الزام به ثبت صورتجلسه مصالح پای کار با حضور مهندس ناظر هنگام ورود مصالح به کارگاه می باشد که در این مدرک نوع، مقدار و تاریخ مصالح و تجهیزات ثبت و به تایید طرفین می رسد.

در پیوست شماره 1 فهرست بها دو جدول آورده شده است جدول شماره 1 برای مصالح خاص مورد استفاده قرار می گیرد منظور مصالحی است که برای یک ردیف یا یک فصل به خصوص مورد استفاده می شود

این جدول در تقابل با جدول شماره 2 با عنوان مصالح عام می باشد که ردیف های آن می تواند در چند ردیف یا فصل یا حتی رشته مورد استفاده قرار گیرد.

در مورد جدول شماره 1 باید گفت جلوی هر ردیف درصدی نوشته شده که نشان دهنده میزان درصد تخصیصی بابت هزینه مصالح است

مثلا برای فصل دوازده که در ردیف 2 مربوط به بلوک های پیش ساخته عدد 50% منظور شده است به معنای آن است که از هزینه درج شده در صورت وضعیت 50% آن ، هزینه مصالح می باشد و مابقی مربوط به نیروی انسانی، ماشین آلات و حمل می باشد.

در این جدول یک نکته مهم وجود دارد که بر اساس نکته ثبت شده در پیوست فهارس بها گفته شده است:

در صورت پیش بینی مصالح مورد نظر در چند ردیف، ردیفی که دارای کمترین بهای واحد باشد

ملاک عمل، جهت محاسبه بهای واحد مصالح پایکار مربوط با اعمال ضریب مندرج در جدول شماره یک میباشد.

در مقابل این جدول، جدول شماره 2 وجود دارد که قیمت مصالح انبوهی و عام که مورد استفاده در ردیف های زیادی قرار می گیرد آورده شده است.

در این ردیف کلیه هزینه های خرید و تدارک کالا آورده شده است البته برای هزینه حمل با فرض فاصله 30 کیلومتری محاسبه انجام شده و در جدول ثبت شده است و برای مازاد این فاصله بایستی از فصل 28 استفاده کرد

البته این موضوع تنها برای مصالحی صادق خواهد بود که در فصل 28 ذکری از آنها شده است وگرنه تنها باید به همین هزینه حمل اکتفا کرد و پیمانکار نمی تواند برای محاسبه حمل صالح پای کار ادعای مازادی داشته باشد.

حال برای روشن شدن دقیق مسیله اجازه بدید فلوچارت نمایش داده شده را با هم بررسی کنیم.

اگر مصالح جز ردیف های پایه باشد چه کنیم و اگر مصالح در ردیف های غیر پایه باشد تکلیف چیست.

 • در ابتدا با تعریف ردیف پایه و غیر پایه آشنا شویم:

به آیتم هایی که در فهرست بها ،دارای شرح و واحد بها هستند ردیف پایه گفته می شود ولی برای انجام بخشی از کارها، مشخصات فنی و اجرایی ویژه ای لازم است و این مشخصات منطبق با هیچ یک از ردیف های فهرست بها نیست در این مورد شرح ردیف مناسب برای آن فعالیت ها تهیه و در انتهای گروه مربوطه با شماره جدید درج می شود.

ردیف هایی که در فهرست بها بدون بهای واحد هستند را ستاره دار می گوییم و این ردیف ها را غیر پایه می نامند در ضمن ردیف هایی که بعدا بواسطه تغییر عملیات اجرایی به فهرست بها اضافه می شوند ولی بازهم برای آنها ردیف مشابهی وجود ندارد و با نام قیمت جدید معروف هستند نیز جزی این گروه تقسیم بندی می شوند.

حال اگر مصالح مربوط به اجرای ردیف های پایه و مربوط به یکی از ردیف های جدول یک باشد بایستی ضریب ثبت شده در جلوی آن موضوع در  قیمت متنظر آن در فصل مربوطه و 70% ضرب شده و ملاک محاسبه مصالح پای کار قرار گیرد و اگر یکی از مصالح مندرج در جدول 2 باشد بایستی هزینه مندرج در جلوی آن مصالح در 70% ضرب شده و در صورت وضعیت ها منعکس می شود.

در نقطه مقابل اگر در هنگام تهیه برآورد برای اقلامی از کار که مصالح آن، جزو ردیف های جدول شماره یک و دو این پیوست نمی باشد و لازم است جزو مصالح پایکار منظور شود و در اصطلاح جز ردیف های غیرپایه می باشد بایستی ردیف های مناسب با آن تهیه وبه صورت ردیف ستاره دار در انتهای گروه مربوط در جدول شماره دو اضافه می گردد.

بنابراین در پاسخ به سوال اصلی باید گفت: هنگام تهیه صورت وضعیت موقت، مقدار مصالح پایکار، اندازه گیری و با مهندس ناظر صورتجلسه می شود و برای تقویت بنیه مالی پیمانکار، 70 درصد بهای مصالح پایکار و البته هزینه حمل بدون اعمال ضریب 0.70   محاسبه شده و بسته به  مورد با ضرب ضریب منطقه ای،ضریب بالاسری و ضریب پیشنهادی جزء پیمانکار ، در صورت وضعیت ها منظور می شود.

 • در موضع بررسی ریسک های محتمل بایستی 5 نکته را مدنظر قرار دهیم:
 1. تمام مصالح پایکار، پس از منظور شدن در صورت وضعیت، متعلق به کارفرماست و پیمانکار حق خارج کردن آنها را از محوطه کارگاه ندارد.
 2. مسوولیت حفظ و نگهداری مصالح پایکار به منظور حفظ کیفیت و کمیت آنها، در مدت پیمان، به عهده پیمانکار است و پیمانکار باید آن ها را در محل مناسبی که در مقابل عوامل جوی و سایر عوامل مصون باشد، انبار کند.
 3. نرخ مصالح حاصل از جدولهای شماره یک و دو این پیوست، تنها برای محاسبه بهای مصالح پایکار در صورت وضعیتهای موقت در نظرگرفته شده است، و قابل استفاده یا استناد در سایر موارد نیست.
 4. در آخرین صورت وضعیت موقت پس از تحویل موقت و صورت وضعیت قطعی نباید هیچ گونه مصالح پای کار منظور شود.
 5. مصالح مازاد بر مصرف که در کارگاه باقی مانده است و متعلق به پیمانکار است بایستی پس از تحویل موقت توسط پیمانکار از کارگاه خارج شود.

جمع‌بندی ونتیجه‌گیری

جهت آشنایی کامل با  “مصالح پای کار و نحوه محاسبه آن طبق فهرست‌بها” به پکیج دوره جامع متره و برآورد پروژه (دکتر مترور) در صفحه اصلی وب‌سایت مراجعه فرمایید.

اشتراک‌گزاری در شبکه‌های اجتماعی

دیدگاه خود را بنویسید

دوره جامع متره و برآورد پروژه

آخرین مقالات:

 • شرایط تعویض و انصراف مهندس ناظر چیست؟

 • فنون جانمایی ستون‌ها در ساختمان‌های بتنی

آخرین فایل‌های گنجینه فایل:

 • ضوابط کاربردی نظام فنی و اجرایی

 • فایل‌های کاربردی دفتر فنی

آخرین فایل‌های هایپر فایل:

 • مجموعه فایل‌های آماده قراردادی

 • کتاب اصول مدیریت ساخت