مقایسه فهرست‌بهای سال 1402 و 1403 رشته ابنیه

آخرین بروزرسانی: 15 فروردین 1403

مقدمه

فهرست های بهای واحد پایه سازمان برنامه و بودجه مطابق با روال سالانه، در رسته ها و رشته های مختلف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می گردد. در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ نیز فهرست های بهای واحد پایه سازمان برنامه و بودجه سال ۱۴۰۳، تهیه، تدوین و پس از تصویب شورای عالی فنی به عنوان مرجع هدایت و تصویب فهارس بها، ابلاغ گردید. باتوجه به تغییراتی که در تغییرات فهرست بهای 1403 ، دیده می شود،‌ در این مقاله در خصوص تغییرات بنیادی و اساسی، دلایل و پشتوانه های ایجاد این تغییرات بحث خواهیم نمود.

1. تغییرات در فهرست‌بهای رشته ابنیه

بند ۵ دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته ابنیه ۱۴۰۳

بند ۵ دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته ابنیه ۱۴۰۳

توضیحات: گروه ۱۲ از فصل ۲۳ فهرست بهای رشته ابنیه در سال ۱۴۰۲، مربوط به اقلام ژئوسنتتیک ها می باشد، در فهرست بهای سال ۱۴۰۳، به طور کلی ژئوسنتتیک ها از فصل ۲۳ فهرست بهای رشته ابنیه حذف گردید، لذا ضروری است حسب مورد در صورتی که در پروژه ای نیاز به اقلام یادشده باشد، از فهرست بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه، برآورد هزینه اجرای عملیات صورت پذیرد.

2. تغییرات در فهرست‌بهای رشته ابنیه  (مشترک)

بند ۱۰ دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته ابنیه ۱۴۰۳

بند ۱۰ دستورالعمل کاربرد فهرست بهای رشته ابنیه ۱۴۰۳

توضیحات: انحصار به شرایطی اطلاق می شود که سهم یک یا چند شرکت تولید کننده از عرضه محصول، به میزان باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشند، و از آنجایی که در ساخت برخی از محصولات داخلی برای پروژه ها، انحصار وجود دارد. لذا قیمت های اعلام و عرضه شده در شرایط انحصار، با قیمت های مندرج در فهرست بها خوانایی و مطابقت ندارد. در این صورت و باتوجه به شرایط انحصار، شیوه ارجاع کار یا تعیین قیمت برای برآوردها، توسط دستگاه اجرایی بایستی براساس موازین قانونی مربوطه از جمله آیین نامه اجرایی تبصره بند ب ماده ۵ قانون استفاده از توان تولیدی و خدمات کشوری و حمایت از کالای ایرانی صورت پذیرد.لازم به ذکر است بند فوق در برخی از فهرست های بهای دیگر از جمله فهرست تاسیسات مکانیکی، تجهیزات آب و فاضلاب… اضافه گردیده است.

3. مجوز جمع جبری در برخی از فهرست‌های بها (مشترک)

مجوز جمع جبری در پیوست کارهای جدید فهرست های بهای سال ۱۴۰۳

مجوز جمع جبری در پیوست کارهای جدید فهرست های بهای سال ۱۴۰۳

توضیحات: همانطور که می دانید، موضوع «جمع جبری» براساس شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱) پذیرفته شده نیست، بلکه افزایش یا کاهش مقادیر بایستی به صورت مجزا و جداگانه به جهت کنترل ظرفیت ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، مطابق با بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، مورد محاسبه و بررسی قرار گیرد. در سال ۱۴۰۲ به صورت اختصاصی و استثنا، در فهرست بهای راه،‌ راه آهن و باند فرودگاه، مجوز جمع جبری به شرح زیر در نظر گرفته شد.

مجوز جمع جبری در فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

مجوز جمع جبری در فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه سال ۱۴۰۲

توضیحات: در واقع با وجود بند فوق، در صورتی که برخی از مقادیر در یک فصل به میزان ۱۰۰ درصد افزایش و برخی دیگر به میزان ۸۰ درصد کاهش داشت، مجموع برآیند تغییر مقادیر ناشی از جمع جبری اعداد ذکر شده، ۲۰ درصد می باشد.  دلیل این موضوع ماهیت پروژه هایی هست که با فهرست بهای رشته راه،‌ راه آهن و باند فرودگاه، مورد برآورد و اجرا قرار می گیرند،‌ به طور معمول جنس چنین پروژه هایی اغلب مربوط به عملیات خاکی و خاک بازی است و تغییرات بسیار در روند اجرای کار دیده می شود، به همین خاطر این مجوز جهت جلوگیری از توقف پروژه ها، دیر تکمیل شدن ظرفیت ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان و جلوگیری از نیمه کاره ماندن پروژه ها، در نظر گرفته شد. البته در تغییرات فهرست بهای 1403 ، مجوز استفاده از جمع جبری، در صورتی که پیمانکار موافقت داشته باشد، امکان پذیر است.

این مجوز در برخی از فهرست های بهای سال ۱۴۰۳ از جمله فهرست بهای راه، راه آهن و باند فرودگاه، فهرست بهای رشته  شبکه توزیع آب، سدسازی، راهداری و … در نظر گرفته شده است.

4. تغییرات فهرست‌بهای رشته ابنیه 1403

نوع تغییر تعداد کد ردیف
تغییر در شرح یا واحد 0
اضافه شده 0
حذف شده 21

231201، 231202، 231203، 231204، 231205، 231220، 231221، 231222، 231223، 231224، 231230، 231240، 231241، 231245، 231246، 231247، 231248، 231250، 231260، 231261، 231270

عدم تغییر در بهای واحد (غیر صفر) 15

031203، 090805، 092801، 092802، 092803، 092804، 140314، 140717، 140718، 160315، 170603، 170604، 170605، 170606، 180403

حذف قیمت در سال جدید 2

230543، 230544

قیمت‌دارشده در سال جدید 0

5. درصد رشد فهارس‌بهای 1403

عنوان درصد رشد
درصد رشد فهرست بهای ابنیه 1403 23.39
درصد رشد فهرست بهای تاسیسات مکانیکی 1403 25.23
درصد رشد فهرست بهای تاسیسات برقی 1403 18.80
درصد رشد فهرست بهای راه و باند 1403 29.54
درصد رشد فهرست بهای مرمت بناهای تاریخی 1403 27.68
درصد رشد فهرست بهای راهداری 1403 28.81
درصد رشد فهرست بهای نگهداری راه آهن 1403 29.79
درصد رشد فهرست بهای خطوط انتقال آب 1403 28.28
درصد رشد فهرست بهای شبکه توزیع آب 1403 25.45
درصد رشد فهرست بهای چاه 1403 30.80
درصد رشد فهرست بهای آبیاری و زهکشی 1403 30.23
درصد رشد فهرست بهای شبکه فاضلاب 1403 26.25
درصد رشد فهرست بهای سدسازی 1403 23.05
درصد رشد فهرست بهای آب روستایی 1403 22.44
درصد رشد فهرست بهای آبیاری تحت فشار 1403 31.52
درصد رشد فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 1403 30.19
درصد رشد فهرست بهای بهره برداری آب شرب 1403 27.79
درصد رشد فهرست بهای قنات 1403 24.70
درصد رشد فهرست بهای تجهیزات آب و فاضلاب 1403 20.94
درصد رشد فهرست بهای نگهداشت تجهیزات برقی آب و فاضلاب 1403 32.63
درصد رشد فهرست بهای نگهداری شبکه فاضلاب 1403 32.94
درصد رشد فهرست بهای خطوط زمینی نیرو 1403 33.33
درصد رشد فهرست بهای خطوط هوایی نیرو 1403 28.51
درصد رشد فهرست بهای نگهداری شبکه نیرو 1403 30.07
درصد رشد فهرست بهای پست های انتقال نیرو 1403 37.15
درصد رشد فهرست بهای توزیع نیرو 1403 29.52
درصد رشد فهرست بهای پسماند 1403 28.92
درصد رشد فهرست بهای نوار حفاری 1403 22.17
درصد رشد فهرست بهای حفاری اکتشافی 1403 27.92

جمع‌بندی ونتیجه‌گیری

جهت دانلود تمامی “فهارس‌بهای 1403” به پکیج “فهارس‌بهای تمامی رشته‌ها” در بخش گنجینه فایل وب‌سایت مراجعه فرمایید.

اشتراک‌گزاری در شبکه‌های اجتماعی

دیدگاه خود را بنویسید

هایپر فایل

آخرین مقالات:

  • چالش‌های طراحی معماری 

  • پزشکی یا مهندسی؟ کدام رشته‌های پزشکی اشباع شده اند؟

آخرین فایل‌های گنجینه فایل:

  • ضوابط کاربردی نظام فنی و اجرایی

  • فایل‌های کاربردی دفتر فنی

آخرین فایل‌های هایپر فایل:

  • جزوه تحلیل سازه

  • جزوه مهندسی ترابری