ضریب طبقات چیست؟

آخرین بروزرسانی: 27 اردیبهشت 1403
ضریب طبقات

ضریب طبقات

مقدمه

قیمت‌های واحدی که برای انجام کارهای مختلف در دفترچه فهرست‌بها درج گردیده است، برای انجام کار در شرایط عادی و در مقطع زمانی خاص و بدون احتساب هزینه‌های غیرمستقیم مرتبط با اجرای کار است. برای اعمال اثرات عوامل متغیر و مؤثر در تهیۀ برآورد، ضرایب مختلفی تعریف شده اند. این ضرایب شامل ضریب طبقات، ضریب بالاسری، ضریب پیشنهادی پیمانکار )ضریب پیمان( ، ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه، ضریب منطقه و ضریب تعدیل می باشد. این ضرایب به شرح زیر توضیح داده شده اند. با ما همراه باشید.

1. ضریب طبقات

ضریب طبقات قیمت‌های درج شده در فهرست‌بهای ابنیه، برای انجام کار در طبقه همکف و زیر طبقه همکف در نظر گرفته شده است. چنانچه کار در طبقات بالاتر از همکف و پایین‌تر از طبقه زیر همکف انجام شود، بابت هزینه حمل مصالح به طبقات یادشده و افت مصالح ناشی از حمل آن به طبقات و همچنین سختی اجرای کار، ضریبی به نام «ضریب طبقات» به شرح زیر تعیین و در برآورد هزینه اجرای عملیات کار، منظور می‌شود: جهت محاسبه ضریب طبقات (P)، مساحت طبقات همکف و بالاتر را با Fi ‘ و مساحت طبقات زیرزمین را با Bi در نظر می‌گیریم. مجموع مساحت این طبقات را نیز به‌عنوان مساحت کل زیربنای ساختمان (S) در نظر می‌گیریم.

ضریب طبقات

ضریب طبقات

ضریب طبقات

ضریب طبقات

2. تبصره‌ها

تبصره ۱) ضریب طبقات که به طور جداگانه برای هر یک از ساختمان‌های مشمول تعیین می‌شود، به تمام اقلام کار همان ساختمان به‌استثنای مصالح پای‌کار تعلق می‌گیرد و از اولین صورت‌وضعیت منظور می‌شود

تبصره ۲) ضریب طبقات تا چهار رقم اعشار در محاسبات در نظر گرفته می‌شود و رقم چهارم گرد می‌شود. جهت گرد کردن، چنانچه رقم پنجم اعشار کمتر از ۵ باشد، حذف و اگر ۵ و بیشتر از ۵ باشد، یک واحد به رقم چهارم اعشار اضافه می‌شود.

تبصره‌ها

تبصره‌ها

3. نکات مهم در مورد ضریب طبقات

  • زمانی که کار در طبقات با مساحت‌های مختلف انجام شود ضریب طبقات مجدداً محاسبه گشته و درصورت‌وضعیت قطعی آورده می‌شود؛ اما به‌شرط آنکه در محاسبات صورت‌گرفته ضریب طبقات از قبل پیش‌بینی‌شده باشد.
  • به‌غیراز اقلام کارهای ساختمانی یا تأسیسات مکانیکی و برقی که برای محوطه می‌شود؛ اما به از ساختمان اجرا می‌شوند ضریب طبقات برای تمام ساختمان‌های پروژه به‌صورت جداگانه اعمال می‌شود و به‌غیراز مصالح پای‌کار شامل تمام اقلام مورداستفاده در همان ساختمان می‌شود که در تمام‌صورت وضعیت‌ها لحاظ می‌گردد.
  • هنگامی که نوع طراحی و شکل زمین پروژه به‌گونه‌ای باشد که ساختمان دارای بیشتر از یک‌طبقه همکف و در جهات مختلف باشد، ملاک تعیین ضریب طبقات طبقه همکفی است که در نقشه‌های اولیه به‌صورت طبقه همکف اصلی مشخص شده باشد.

فرمول مربوط به محاسبه ضریب طبقات درصورتی‌که در حین انجام کار تعداد طبقات و مساحت آن تغییر کند چگونه محاسبه می‌شود؟

پاسخ

چنانچه در حین اجرای کار تعداد طبقات و مساحت آنها تغییر کند و این تغییرات به اجرا در آید فرمول مربوط یکبار دیگر بـر اسـاس ضریب حاصل از این تغییرات محاسبه و در آخرین صورت‌وضعیت اعمال می‌شود، مشروط بر اینکه در برآورد انجام شده ضریب p پیش‌بینی‌شده باشد. چنانچه نقشه‌های اجرایی به‌گونه‌ای باشد که نباید ضریب p در برآورد محاسـبه شود؛ ولی در حـین اجـرای کـار و تغییـر نقشـه، استحقاق دریافت ضریب p را پیدا نماید این ضریب محاسبه و در صورت‌وضعیت‌ها اعمال می‌شود

جمع بندی و نتیجه گیری

در این مقاله به بررسی رشته‌‌ها و رسته‌های فهرست‌بها پرداختیم هم اکنون شما می‌توانید جهت آشنایی کامل با ضوابط مربوط به “ضریب طبقات”، به پیکج “فهرست بهای تمامی رشته‌ها” به بخش گنجینه وبسایت مراجعه فرمایید.

اشتراک‌گزاری در شبکه‌های اجتماعی

دیدگاه خود را بنویسید

هایپر فایل

آخرین مقالات:

  • چالش‌های طراحی معماری 

  • پزشکی یا مهندسی؟ کدام رشته‌های پزشکی اشباع شده اند؟

آخرین فایل‌های گنجینه فایل:

  • ضوابط کاربردی نظام فنی و اجرایی

  • فایل‌های کاربردی دفتر فنی

آخرین فایل‌های هایپر فایل:

  • جزوه تحلیل سازه

  • جزوه مهندسی ترابری